Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aphthona erichsoni (Zetterstedt, 1838)
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek obejmujący zasięgiem północną część Europy aż po wybrzeża Morza Barentsa, Syberię oraz Kamczatkę. W Polsce notowany z pojedynczych stanowisk w sześciu tylko krainach, ale doniesienia o występowaniu na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej i na Roztoczu mogą polegać na pomyłce. Zasiedla środowiska z roślinnością torfowiskową. Jako roślina żywicielska jest wymieniana turzyca patagońska — Carex magellanica Lam.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Zaleskie woj. Słupsk (Lüllwitz 1916); Pojezierze Mazurskie: Dąbrówno woj. Olsztyn (Lentz 1886); Nizina Mazowiecka (Łomnicki M.A. 1913); Puszcza Białowieska: Białowieża (Tenenbaum 1931); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Jaskrów koło Częstochowy (Lgocki 1908), Kraków (Mazurowa 1951); Roztocze: Górecko i Zwierzyniec woj. Zamość (Tenenbaum 1931); Polska (Heikertinger i Csiki 1940); Polska Północna (Heikertinger 1944); «Prusy» (Schilsky 1888, Schilsky 1909, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891)