Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aphthona euphorbiae (Schrank, 1781)
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek rozprzestrzeniony w Europie, basenie Morza Śródziemnego i Azji Środkowej. Wykazywany jako szkodnik lnu uprawnego — Linum usitatissimum L. Larwa żyje w glebie, odżywiając się korzonkami lnu. Poza uprawami lnu spotykany przez cały rok i w innych biotopach, toteż prawdopodobnie żeruje także na innych roślinach, ale nie na roślinach z rodziny wilczomleczowatych — Euphorbiaceae, co mogłaby sugerować nazwa gatunkowa tego chrząszcza.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Puszcza Białowieska: Białowieża (Borowiec L.*)

Uwagi:
W Polsce bardzo pospolity, rozsiedlony na całym obszarze, ale nie notowany jeszcze z Wzgórz Trzebnickich, Gór Świętokrzyskich, Sudetów Wschodnich i Kotliny Nowotarskiej, z innych krain notowany wielokrotnie przez licznych autorów.