Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aphthona flaviceps (Allard, 1859)
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek obejmujący zasięgiem głównie Algierię i południową część Europy, notowany poza tym z Kaukazu, Azji Mniejszej, Syrii, Iraku i Turkiestanu. W Polsce chrząszcz mało znany, notowany tylko jeden raz z okolic Przemyśla i ogólnikowo kilkakrotnie ze Śląska; od przeszło 50 lat już nie wykazywany. Brak A. flaviceps (All.) w kluczu do oznaczania polskich stonkowatych (Warchałowski 1978). Występowanie tego gatunku w naszym kraju winno być potwierdzone nowymi materiałami, tym bardziej że w zbiorze T. Trelli brak okazów dowodowych (A. Warchałowski*).
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: