Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aphthona herbigrada (Curtis, 1837)
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek zamieszkujący południową i środkową część Europy, na wschód sięgający po dolinę Dniestru, wykazywany poza tym z Anglii i Algierii. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk tylko w trzech krainach, przy czym dawne dane sprzed przeszło stu lat o występowaniu w okolicach Warszawy winny być potwierdzone nowymi materiałami. Spotykany przeważnie w środowiskach kserotermicznych. Żeruje na posłonkach — Helianthemum Mill.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Grodzisk Mazowiecki, okolice Warszawy (Osterloff 1884); Wyżyna Małopolska (Szymczakowski 1973, Warchałowski 1978, Borowiec 1984e, Szymczakowski 1965), Skowronno, Polichno koło Chęcin (Borowiec L.*); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Szymczakowski 1965, Bach 1859, Zebe G. 1853); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Heikertinger i Csiki 1940); Polska Południowa (Heikertinger 1944); «Śląsk» (Horion 1951, Kuhnt 1912); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910)

Uwagi:
Nizina Mazowiecka: Stanowisko wątpliwe