Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Aphthona lacertosa Rosenhauer, 1847
Opis w KFP:
[tom 17]
Gatunek rozsiedlony głównie w południowo-wschodniej części Europy, poza tym występujący w środkowej części kontynentu na oderwanych stanowiskach z roślinnością kserotermiczne W Polsce pewne stanowiska leżą w okolicy Krakowa, na Wyżynie Małopolskiej i Lubelskiej, natomiast inne wzmianki o występowaniu w Brudzyniu, Jeleniowie i Kłodzku wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Żeruje na wilczomleczu sosnce — Euphorbia cyparissias L.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Źródło Region Obszar Cytacje
KFP 17 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Brudzyń Szulczewski 1922, Kuntze i Noskiewicz 1938, Kuntze R. 1936d, Tenenbaum 1931
KFP 17 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska okolice Krakowa Warchałowski 1978, Mazurowa 1951
KFP 17 Wyżyna Małopolska Kuntze R. 1936d, Kuntze i Noskiewicz 1938, Szymczakowski 1960, Szymczakowski 1965, Szymczakowski 1972, Borowiec 1984e, Tenenbaum 1931
KFP 17 Góry Świętokrzyskie Jeleniów woj. Kielce Tenenbaum 1931
KFP 17 Góry Świętokrzyskie Grzegorzowice Borowiec L.*
KFP 17 Wyżyna Lubelska Gródek koło Hrubieszowa, rezerwat «Stawska Góra» koło Chełma Szymczakowski 1965, Borowiec 1984e
KFP 17 Sudety Wschodnie Kłodzko Horion 1951, Bach 1867c, Heikertinger 1912b, Heikertinger 1944
KFP 17 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Kuntze i Noskiewicz 1938, Trella 1930d, Kuntze R. 1936d, Kuntze R. 1939, Trella 1938b, Szymczakowski 1960, Szymczakowski 1965, Warchałowski 1978
KFP 17 Polska Heikertinger i Csiki 1940
KFP 17 Polska Południowa Heikertinger 1944, Mohr 1966, Kuntze R. 1931c
KFP 17 «Śląsk» Heikertinger 1912b, Heikertinger 1944, Kuntze R. 1931c, Franz 1936, Szymczakowski 1965, Schilsky 1888
KFP 17 «Hrabstwo Kłodzkie» Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1891c, Letzner 1870e
KFP 17 «Galicja» Heikertinger 1944, Franz 1936
KFP 17 «Galicja Wschodnia» Łomnicki M.A. 1913
KFP 17 «Wyżyna Kielecka» Kuntze R. 1939