Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Aphthona nigriscutis Foudras, 1861
Opis w KFP:
[tom 17]
Gatunek obejmujący zasięgiem południowo-wschodnią i środkową część Europy, granica północna rozmieszczenia przebiega od dorzecza Łaby przez środkową część Polski, Wołyń i dorzecze dolnego Dniepru po przedgórza Kaukazu. W Polsce chrząszcz rzadko spotykany, notowany tylko z sześciu krain. Wykazany przez T. Trellę (1936) z Lackiej Woli i Starzawy pod Przemyślem, ale miejscowości te leżą obecnie w niedalekiej odległości od granicy po stronie Ukraińskiej SRR. Na podstawie informacji T. Trelli wykazywany kilkakrotme przez innych autorów ogólnikowo z okolic Przemyśla. Nie ulega jednak wątpliwości, że występuje on na tym obszarze, gdyż znajdowany był również w krainach leżących bardziej na północ. Poławiany głównie na suchych i nasłonecznionych miejscach, zwłaszcza na terenach piaszczystych. Żeruje na wilczomleczach — Euphorbia L., przeważnie spotykany na wilczomleczu sosnce — E. cyparissias L.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Powiązane publikacje:

Borowiec L. 1984e. Die Blattkäfer (Coleoptera, Chrysomelidae) xerothermer Standorte im südlichen Polen. W: Verhandlungen des Zehnten Internationalen Symposium über Entomofaunistik Mitteleuropas (SIEEC) 15-20. August 1983. Budapest, 1984, str. 83-84. – F.

Głazek S. 1939. Notatki koleopterologiczne z Gór Świętokrzyskich. Fragm. Faun. Mus. Zool. Pol., Warszawa, 4, str. 221-224. – F.

Heikertinger F. 1944. Bestimmungstabellen europäischer Käfer. (10. Stück.). LXXXII. Fam. Chrysomelidae. 5. Subfam. Halticinae. 2. Gatt. Aphthona Chevr. Bestimmungstabelle der paläarktischen Aphthona-Arten. Mit einem Anhang, betreffend die Aphthona-Arten des orientalischen Faunengebietes, sowie Ergänzungen zur Bestimmungstabelle der paläarktischen Phyllotreta-Arten. Koleopt. Rdsch., Wien, 30, str. 37-124, 41 rys. – F.

Heikertinger F. i E. Csiki. 1940. Clirysomelidae: Halticinae. W: W. Junk i S. Schenkling (red.), Coleopterorum Catalogus, 25 (166 i 169). Berlin, 635 str. – F.

Horion A. 1951. Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas (Deutschland, Österreich, Tschechoslovakei) mit kurzen faunistischen Angaben. 1-2. Stuttgart, X + 536 str. – F.

Kuntze R. i J. Noskiewicz. 1934. Charakterystyka faunistyczna dwu rezerwatów stepowych w południowo-wschodniej Polsce. Ochr. Przyr., Kraków, 13, str. 125-139, rys. 49-51. – F.

Kuntze R. i J. Noskiewicz. 1938. Zarys zoogeografii polskiego Podola. Pr. Nauk. TN Lwów, II. Lwów, 4, VII + 538 str., 65 rys. – F. pdf icon

Kuntze R. 1931c. Vergleichende Beobachtungen und Betrachtungen über die xerotherme Fauna in Podolien, Brandenburg, Österreich und der Schweiz. Z. Morphol. Ökol., Berlin, 21, str. 629-690, 1 rys. – F.

Kuntze R. 1936b. Zapiski entomologiczne z wycieczek w Pieninach. Pol. Pismo Ent., Lwów, 13, str. 190-193. – F.

Kuntze R. 1939. Charakterystyka entomofaunistyczna ścianki wołczynieckiej pod Stanisławowem. Pol. Pismo Ent., Lwów, 16-17, str. 1-15, 3 rys. – F.

Łomnicki M. [A.]. 1913. Wykaz chrząszczów czyli Tęgopokrywych (Coleoptera) ziem polskich. (Catalogus coleopterorum Poloniae). Kosmos, Lwów, 38, str. 21–155. – F. pdf icon

Szymczakowski W. 1960. Materiały do poznania kserotermofilnej fauny chrząszczy Wyżyny Małopolskiej. Pol. Pismo Ent., Wrocław, 30, str. 173–242. – F.

Szymczakowski W. 1972. Owady Gór Pieprzowych. Chr. Przyr. Ojcz., Kraków, 28, 5–6, str. 19–26, 2 rys. – F.

Warchałowski A. 1976. Haltica impressicollis (Reiche, 1862), eine für Polen neue Flohkäferart (Coleoptera, Chrysomelidae). Pol. Pismo Ent., Wrocław, 46, str. 247–249. – F.

Warchałowski A. 1978. Stonkowate – Chrysomelidae. Podrodziny: Halticinae, Hispinae i Cassidinae. W: «Klucze do oznaczania owadów Polski», XIX, 94c. Warszawa-Wrocław, 157 str., 895 rys. – F.

Węgrzecki M. 1963. Materiały do poznania rodziny Chrysomelidae (Coleoptera). Fragm. Faun., Warszawa, 11, str. 1–19. – F.