Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aphthona nigriscutis Foudras, 1861
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek obejmujący zasięgiem południowo-wschodnią i środkową część Europy, granica północna rozmieszczenia przebiega od dorzecza Łaby przez środkową część Polski, Wołyń i dorzecze dolnego Dniepru po przedgórza Kaukazu. W Polsce chrząszcz rzadko spotykany, notowany tylko z sześciu krain. Wykazany przez T. Trellę (1936) z Lackiej Woli i Starzawy pod Przemyślem, ale miejscowości te leżą obecnie w niedalekiej odległości od granicy po stronie Ukraińskiej SRR. Na podstawie informacji T. Trelli wykazywany kilkakrotme przez innych autorów ogólnikowo z okolic Przemyśla. Nie ulega jednak wątpliwości, że występuje on na tym obszarze, gdyż znajdowany był również w krainach leżących bardziej na północ. Poławiany głównie na suchych i nasłonecznionych miejscach, zwłaszcza na terenach piaszczystych. Żeruje na wilczomleczach — Euphorbia L., przeważnie spotykany na wilczomleczu sosnce — E. cyparissias L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Aleksandrów koło Otwocka, Puszcza Kampinoska — Sieraków (Węgrzecki 1963); Wyżyna Małopolska (Głazek 1939, Szymczakowski 1960, Szymczakowski 1972, Warchałowski 1976, Borowiec 1984e); Góry Świętokrzyskie (Szymczakowski 1960); Wyżyna Lubelska: Kazimierz nad Wisłą (Węgrzecki 1963, Borowiec 1984e), Tarnogóra koło Izbicy (Borowiec L.*); Roztocze: okolice Zamościa (Warchałowski 1978), Biała Góra koło Tomaszowa Lubelskiego (Borowiec L.*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Kuntze R. 1939, Kuntze i Noskiewicz 1938, Głazek 1939, Kuntze R. 1936b, Kuntze i Noskiewicz 1934); Polska (Heikertinger i Csiki 1940, Heikertinger 1944); Polska Południowa (Kuntze R. 1931c); «Śląsk» (Warchałowski 1978, Horion 1951, Heikertinger 1944); «Galicja Wschodnia» (Łomnicki M.A. 1913); «Podkarpacie» (Warchałowski 1978)