Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Aphthona nigriscutis Foudras, 1861
Opis w KFP:
[tom 17]
Gatunek obejmujący zasięgiem południowo-wschodnią i środkową część Europy, granica północna rozmieszczenia przebiega od dorzecza Łaby przez środkową część Polski, Wołyń i dorzecze dolnego Dniepru po przedgórza Kaukazu. W Polsce chrząszcz rzadko spotykany, notowany tylko z sześciu krain. Wykazany przez T. Trellę (1936) z Lackiej Woli i Starzawy pod Przemyślem, ale miejscowości te leżą obecnie w niedalekiej odległości od granicy po stronie Ukraińskiej SRR. Na podstawie informacji T. Trelli wykazywany kilkakrotme przez innych autorów ogólnikowo z okolic Przemyśla. Nie ulega jednak wątpliwości, że występuje on na tym obszarze, gdyż znajdowany był również w krainach leżących bardziej na północ. Poławiany głównie na suchych i nasłonecznionych miejscach, zwłaszcza na terenach piaszczystych. Żeruje na wilczomleczach — Euphorbia L., przeważnie spotykany na wilczomleczu sosnce — E. cyparissias L.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Źródło Region Obszar Cytacje
KFP 17 Nizina Mazowiecka Aleksandrów koło Otwocka, Puszcza Kampinoska — Sieraków Węgrzecki 1963
KFP 17 Wyżyna Małopolska Głazek 1939, Szymczakowski 1960, Szymczakowski 1972, Warchałowski 1976, Borowiec 1984e
KFP 17 Góry Świętokrzyskie Szymczakowski 1960
KFP 17 Wyżyna Lubelska Kazimierz nad Wisłą Węgrzecki 1963, Borowiec 1984e
KFP 17 Wyżyna Lubelska Tarnogóra koło Izbicy Borowiec L.*
KFP 17 Roztocze okolice Zamościa Warchałowski 1978
KFP 17 Roztocze Biała Góra koło Tomaszowa Lubelskiego Borowiec L.*
KFP 17 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Kuntze R. 1939, Kuntze i Noskiewicz 1938, Głazek 1939, Kuntze R. 1936b, Kuntze i Noskiewicz 1934
KFP 17 Polska Heikertinger i Csiki 1940, Heikertinger 1944
KFP 17 Polska Południowa Kuntze R. 1931c
KFP 17 «Śląsk» Warchałowski 1978, Horion 1951, Heikertinger 1944
KFP 17 «Galicja Wschodnia» Łomnicki M.A. 1913
KFP 17 «Podkarpacie» Warchałowski 1978