Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aphthona pallida (Bach, 1856)
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek rozsiedlony w południowo-wschodniej i środkowej części Europy; południowa granica tego obszaru przebiega wzdłuż doliny górnego Dunaju, północnymi przedgórzami Gór Dynarskich i Bałkanu aż po Morze Czarne, a północna od Alzacji, przez Góry Łupkowe i Hercyńskie, Nizinę Wielkopolską, północną krawędź Płyty Podolskiej po dorzecze dolnego Dniepru. W Polsce notowany z pięciu krain południowych oraz z trzech wyspowych stanowisk na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Żeruje na różnych gatunkach bodziszków — Geranium L., najczęściej na bodziszku błotnym — G. palustre L. i bodziszku łąkowym — G. pratense L. Zwykle występuje gromadnie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Osterloff 1884, Stypa-Mirek 1963, Szymczakowski 1965); Dolny Śląsk (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1892b, Gerhardt 1899, Gerhardt 1905, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1915, Warchałowski 1975, Bartkowska 1976), Świdnica (Borowiec L.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1886, Mazurowa 1951, Kotula 1874); Wyżyna Lubelska: Tarnogóra koło Izbicy (Borowiec L.*); Roztocze: Zwierzyniec woj. Zamość (Tenenbaum 1918), Biała Góra koło Tomaszowa Lubelskiego (Borowiec L.*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930d, Szymczakowski 1965); Polska (Warchałowski 1978, Heikertinger i Csiki 1940, Mohr 1966, Łomnicki M.A. 1913); Polska Południowa (Mohr 1966, Heikertinger 1944); «Śląsk» (Leder 1872, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Weise J. 1888, Seidlitz 1891, Kuhnt 1912, Heikertinger i Csiki 1940, Horion 1951, Letzner 1870e, Letzner 1871); «Nizina Śląska» (Warchałowski 1978); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)