Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aphthona semicyanea (Allard, 1859)
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek obejmujący zasięgiem południowo-wschodnią część Europy, Azję Mniejszą, po Liban i dolinę Araksu, oraz Azję Środkową wraz z Mongolią; granica północna jego rozsiedlenia przebiega od południowej Francji wzdłuż pasma Alp i Karpat Zachodnich przez Podole po dorzecze dolnej Wołgi. W Polsce dotychczas nie stwierdzony. Ogólnikowe wzmianki o występowaniu w Polsce opierały się zapewne na stanowiskach obecnie leżących poza naszą granicą wschodnią. Istnieje prawdopodobieństwo występowania omawianego chrząszcza w południowo-wschodniej części kraju. Żeruje na kosaćcach, najczęściej poławiany na kosaćcu ozdobnym — Iris germanica L.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: