Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aphthona venustula (Kutschera, 1861)
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek rozmieszczony w znacznej części Europy, na północ docierający do Irlandii i południowej Szwecji, a na południe do Pirenejów, południowych Włoch, Libanu oraz krajów zakaukaskich. W Polsce chrząszcz mało znany, notowany z nielicznych stanowisk w siedmiu krainach południowych. Bez bliższych danych A. Warchałowski (1978) pisze, że jest również znany z Pienin. Żeruje na różnych gatunkach wilczomleczów — Euphorbia L. Zwykle występuje gromadnie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk (Gerhardt 1910, Warchałowski 1975, Letzner 1870e, Letzner 1871, Gerhardt 1891c), Wrocław-Wojnów, Wzgórza Kiełczyńskie, Wzgórza Krzyżowe (Borowiec L.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Mazurowa 1951, Warchałowski 1978); Wyżyna Małopolska: Łódź, rezerwat Grabowiec (Borowiec L.*); Sudety Wschodnie: Lądek-Zdrój (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Skawina (Mazurowa 1951); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930d); Pieniny (Warchałowski 1978); Polska (Łomnicki M.A. 1913); Polska Południowa (Heikertinger 1944); «Prusy» (Lentz 1879); «Prusy Zachodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Warchałowski 1978, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Weise J. 1888)