Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Longitarsus apicalis (Beck, 1817)
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek rozprzestrzeniony w całej Europie, przy czym w środkowej i południowej części kontynentu spotyka się go głównie na przedgórzach i w górach, na północy sięga poza kolo podbiegunowe. W Polsce notowany głównie z południowej części kraju i nielicznych stanowisk z okolic Poznania i Warszawy. W piśmiennictwie można znaleźć liczne wzmianki o roślinach żywicielskich tego chrząszcza, ale informacje te są tak rozbieżne, że sprawa ta wymaga dalszych obserwacji. Większość autorów współczesnych podaje osty — Carduus L. i ostrożenie — Cirsium Mill.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Brudzyń (Szulczewski 1922), Poznań (Warchałowski 1978); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Osterloff 1884, Warchałowski 1978); Dolny Śląsk (Warchałowski 1960, Mohr 1962, Borowiec 1987, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Mohr 1962, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Warchałowski 1960); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Mazurowa 1951); Roztocze: Ulów woj. Zamość (Tenenbaum 1913), Kąty koło Szczebrzeszyna (Borowiec L.*); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1909e, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1909, Gerhardt 1910, Warchałowski 1910, Mohr 1962); Sudety Wschodnie: Góry Kłodzkie (Warchałowski 1960); Beskid Zachodni: Ustroń (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Warchałowski 1960, Mohr 1962); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930d); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951); «Karpaty» (Palij 1960, Warchałowski 1969); «Sudety» (Warchałowski 1969); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Letzner 1871)