Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Longitarsus ballotae (Marsham, 1802)
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek rozmieszczony w środkowej i południowej części Europy, na wybrzeżach północnych Afryki i w Azji Mniejszej. W Polsce rzadko spotykany, znany z nielicznych stanowisk w sześciu tylko krainach, ale prawdopodobnie szerzej rozsiedlony na właściwych dla siebie siedliskach. Spotykany na wysypiskach, przydrożach, śmietnikach i innych miejscach porośniętych roślinnością ruderalną. Żeruje na szancie zwyczajnej — Marrubium vulgare L. i mierznicy czarnej — Ballota nigra L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Góra (Gerhardt 1910, Mohr 1962), Puszczykowo koło Poznania (Stypa-Mirek 1963); Dolny Śląsk (Leder 1872, Letzner 1871, Warchałowski 1975, Warchałowski 1960, Mohr 1962, Gerhardt 1910, Gerhardt 1899, Gerhardt 1891c); Wzgórza Trzebnickie: Kępno (Warchałowski 1960); Góry Świętokrzyskie: Grzegorzewice (Borowiec L.*); Wyżyna Lubelska: Hrubieszów (Warchałowski 1978); Roztocze (Tenenbaum 1923, Tenenbaum 1918); Polska (Heikertinger i Csiki 1940); «Śląsk» (Warchałowski 1978, Letzner 1870e, Seidlitz 1891, Horion 1951, Łomnicki M.A. 1913, Kuhnt 1912); «Śląsk»: Wielkopolski Park Narodowy (Warchałowski 1978)