Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Longitarsus fulgens (Foudras, 1860)
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozsiedleniu; dotychczas notowany z nielicznych stanowisk z Francji, północnych Włoch, Szwajcarii, Austrii, RFN, Polski i Bułgarii. W Polsce chrząszcz należy do rzadkości, wykazany jedynie z pojedynczych stanowisk w dwu krainach zachodnich. Łowiony zawsze na podmokłych łąkach. Roślina żywicielska nie jest znana.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 17 Dolny Śląsk Kotowice woj. Wrocław Gerhardt 1905b, Gerhardt 1905d, Gerhardt 1910
KFP 17 Polska Nizina Wielkopolska: okolice Milicza Warchałowski 1978, Borowiec 1978
KFP 17 «Śląsk» Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951, Weise J. 1888, Seidlitz 1891, Schilsky 1909, Kuhnt 1912