Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mycetoma suturale (Panzer, 1797)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek mycetobiontyczny, notowany dotychczas z nielicznych, stanowisk w Czechosłowacji, Austrii, na Węgrzech, w Rumunii, Jugosławii, Wenecji Julijskiej (Włochy), Szwajcarii, Francji i na Kaukazie. Wszędzie spotykany rzadko i sporadycznie, tylko niekiedy w miejscach pojawu występujący gromadnie. W Polsce stosunkowo niedawno odkryty na kilku stanowiskach w lasach pierwotnych, jakie zachowały się u nas w parkach narodowych i w ścisłych rezerwatach przyrody. Zarówno postacie dojrzałe, jak i larwy, zasiedlają owocniki grzyba saprofitycznego, smoluchy żywicznej - Ischnoderma resinosum (Fr.) P. Karst., występującej na martwym drewnie pni, pniaków i kłód, głównie drzew iglastych (świerk, jodła, sosna), rzadziej liściastych (przeważnie buków). Bionomia tego chrząszcza była poznana fragmentarycznie. Larwę opisano stosunkowo niedawno, ale ani poczwarka ani cykl rozwojowy nie były dotychczas znane. Na podstawie badań własnych podaje się w tym miejscu uzupełniające dane bionomiczne. Postacie dojrzałe ukazują się na jednorocznych owocnikach smoluchy żywicznej późną jesienią i przeżywają do grudnia lub stycznia. Wczesną wiosną już nie są spotykane. Cykl rozwojowy trwa jeden rok. Samice składają jaja w ciągu dłuższego okresu, od października do grudnia. Jaja są składane grupkami na dolnej powierzchni kapelusza grzyba, w jego szczeliny, w spróchniałe drewno i szpary kory w sąsiedztwie grzyba. Rozwój embrionalny w zależności od warunków klimatycznych trwa dwa do ośmiu tygodni. Larwy wydobywają się z osłon jajowych, nawet w temperaturze otoczenia +2—4°C. Późną jesienią i wiosną larwy odżywiają się miąższem, głównie w dolnej części kapelusza, drążąc w nim chodniki i zapełniając je swymi ekskrementami. Larwy zimują w grzybie osadzonym na drewnie drzew, a nawet w bardzo wilgotnych owocnikach opadłych na ziemie lub śnieg. Dorosłe larwy opuszczają owocniki grzyba pod koniec czerwca i w lipcu. Wywędrowują do gleby, oddalając się od miejsc żerowiskowych. Przesuwając się wśród próchnicy i gleby oczyszczają swe ciało z chorobotwórczych organizmów, głównie przetrwalników, zarodników i strzępek grzybów niższych. Ogromne niepowodzenia hodowli laboratoryjnej w celu uzyskania poczwarek i postaci dojrzałych były spowodowane zapleśnieniem dorosłych larw po opuszczeniu owocników grzyba. Przepoczwarczenie odbywa się w sporządzonej przez larwę komorze w glebie mineralnej na głębokości 3-6 cm. Stadium poczwarki w zależności od warunków trwa dwa - trzy tygodnie. Imagines po wybarwieniu ukazują się na powierzchni w drugiej połowie września oraz w październiku, odbywając loty w poszukiwaniu nowych mikrosiedlisk, jakimi są tylko młode, tegoroczne owocniki smoluchy żywicznej. W martwych, dwuletnich owocnikach nie spotykano już omawianego chrząszcza, niekiedy tylko szczątki imagines.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Puszcza Białowieska: Białowieski Park Narodowy (Burakowski*); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy (Burakowski*); Roztocze: Roztoczański Park narodowy (Burakowski*); Bieszczady: Bieszczadzki Park narodowy (Burakowski*); Pieniny: Pieniński Park Narodowy (Burakowski*)