Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Longitarsus languidus Kutschera, 1863
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek o niedokładnie poznanym rozmieszczeniu. Znany z nielicznych stanowisk w Turyngii, Czechosłowacji, Austrii, na Węgrzech, Podolu, w Mołdawskiej SRR, Rumunii i w północnych Włoszech. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony. Ogólnikowe wzmianki o występowaniu w Polsce opierały się prawdopodobnie na danych odnoszących się do obszaru obecnie leżącego poza naszą granicą. Jako roślina żywicielska był podawany starzec jakubek — Senecio jacobaea L.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: