Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Longitarsus obliteratus (Rosenhauer, 1847)
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek rozsiedlony w środkowej i południowo-wschodniej części Europy, Azji Mniejszej i krajach kaukaskich. W Polsce znany głównie z południowych krain, poza tym z kilku oderwanych stanowisk w środkowym i północnym obszarze. Występuje w środowiskach z roślinnością kserotermiczne na różnych gatunkach z rodziny wargowych — Labiatae, w środkowej Europie znajdowany najczęściej na macierzankach — Thymus L. i szałwii łąkowej — Salvia pratensis L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie (Warchałowski 1978, Kuntze R. 1931c, Zumpt 1931, Franz 1936, Noskiewicz 1950b, Kuntze R. 1931, Mohr 1962, Szymczakowski 1965); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: okolice Włocławka (Mohr 1962, Kuntze R. 1939b, Szymczakowski 1965); Nizina Mazowiecka: okolice Płocka (Mohr 1962, Kuntze R. 1939b, Szymczakowski 1965); Dolny Śląsk: Wrocław, Srebrna Góra, Świdnica (Warchałowski 1960); Górny Śląsk: Chełmek (Szymczakowski 1960); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Noskiewicz 1950b, Kuntze R. 1936d, Kuntze R. 1939b, Kuntze i Noskiewicz 1938, Mazurowa 1951); Wyżyna Małopolska (Borowiec 1984e, Mazurowa 1951, Szymczakowski 1960, Szymczakowski 1972, Węgrzecki 1963); Góry Świętokrzyskie: Skała koło Słupi Nowej (Borowiec L.*); Wyżyna Lubelska (Węgrzecki 1963, Szymczakowski 1965, Borowiec 1984e); Roztocze: Józefów, Kąty koło Szczebrzeszyna, Biała Góra koło Tomaszowa Lubelskiego (Borowiec L.*); Nizina Sandomierska: okolice Jarosławia (Szymczakowski 1960); Beskid Wschodni (Tenenbaum 1931, Kuntze i Noskiewicz 1938, Kinel i Noskiewicz 1930, Noskiewicz 1950b, Kuntze R. 1930b, Kuntze R. 1936d, Kuntze R. 1939b, Trella 1930d, Trella 1938b); Bieszczady: Studenne koło Ustrzyk Dolnych (Borowiec 1984c, Szymczakowski 1978); Pieniny: Czorsztyn (Tenenbaum 1931, Kuntze i Noskiewicz 1938, Noskiewicz 1950b, Kuntze R. 1936d, Roubal 1936c); Polska (Heikertinger i Csiki 1940, Kuntze R. 1936); Polska Południowa (Kuntze R. 1936); «dolina Sanu» (Kuntze R. 1931)