Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Longitarsus scutellaris (Mulsant et Rey, 1874b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w Eurazji od Francji i Włoch po Koreę, Japonię i Wietnam. W Polsce rzadko spotykany, znany z nielicznych stanowisk w trzech krainach południowych. Wykazywany ogólnikowo z Karkonoszy (Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Warchałowski 1960), ale dane te oparte były jedynie na doniesieniu J. Weisego (1888); według K. H. Mohra (1962) w zbiorach znajduje się okaz dowodowy J. Weisego, ale pochodzący ze stanowiska leżącego po stronie czechosłowackiej. W części polskiej Karkonoszy dotychczas nie znaleziony, ale na pewno w naszych Sudetach Zachodnich występuje, gdyż niedawno był odkryty w Sudetach Wschodnich. Żeruje na babkach — Plantago L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Related publications:

Borowiec L. 1978. Nowe dane o susówkach (Coleoptera, Chrysomelidae, Halticinae) Polski ze szczególnym uwzględnieniem Śląska. Pol. Pismo Ent., Wrocław, 48, str. 423-427. – F.

Borowiec L. 1985b. Phyllotreta astrachanica Lopatin, 1977 (Col., Chrysomelidae) w Polsce. Prz. Zool., Warszawa-Wrocław, 29, str. 185-187, 1 rys. – F.

Gerhardt J. 1905b. Neuheiten der schlesischen Koleopterenfauna aus dem Jahre 1904. Z. Ent., Breslau, (N. F.) 30, str. 9-10. – F.

Gerhardt J. 1905d. Neuheiten der schlesischen Koleopterenfauna aus dem Jahre 1904. Dtsch. Ent. Z., Berlin, 1905, str. 223-224. – F.

Horion A. 1951. Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas (Deutschland, Österreich, Tschechoslovakei) mit kurzen faunistischen Angaben. 1-2. Stuttgart, X + 536 str. – F.

Łomnicki M. [A.]. 1913. Wykaz chrząszczów czyli Tęgopokrywych (Coleoptera) ziem polskich. (Catalogus coleopterorum Poloniae). Kosmos, Lwów, 38, str. 21–155. – F. pdf icon

Mohr K. H. 1966. 88. Familie: Chrysomelidae. W: Freude H., Harde K. W., Lohse G. A. Die Käfer Mitteleuropas. Band 9. Krefeld, str. 95–280, ill. – F.

Palij V. F. 1960. Ekoloho-faunistyčni kompleksy zemljanych blišok (Coleoptera, Chrysomelidae, Halticinae) ukrains'kych Karpat i Prykarpattja. Nauk. Zap. Nauk.-Pryr. Muz., Kyiv, 8, str. 57–69. – F.

Szymczakowski W. 1973. Dalsze materiały do znajomości chrząszczy (Coleoptera) biotopów kserotermicznych Polski. Acta Zool. Cracov., Kraków, 18, str. 183–216. – F.

Warchałowski A. 1960. Der heutige Longitarsus Latr. – Faunastand Schlesiens (Coleoptera, Chrysomelidae). Pol. Pismo Ent., Wrocław, 30, str. 109–131, 3 rys. – F.

Warchałowski A. 1978. Stonkowate – Chrysomelidae. Podrodziny: Halticinae, Hispinae i Cassidinae. W: «Klucze do oznaczania owadów Polski», XIX, 94c. Warszawa-Wrocław, 157 str., 895 rys. – F.

Wąsowska M. 1987. Structure of leaf beetle (Coleoptera, Chrysomelidae) communities in the urban green of Warsaw. Memorab. Zool., Warszawa, 42, str. 19–35, 4 rys. – F.