Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Longitarsus substriatus Kutschera, 1863
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu. Notowany dotychczas ze Słowacji, Węgier, środkowych i północnych Włoch, Bułgarii i stepów Nogajskich. W Polsce notowany tylko z dwu krain, na podstawie znalezisk sprzed przeszło stu lat, dlatego też zasiedlenie naszego kraju przez omawiany gatunek winno być potwierdzone nowymi materiałami. Omyłkowo A. Warchałowski (1978) podał, że znane są okazy z Jutrzyna koło Strzelina, jednak chodzi tu o okazy zaetykietowane Marianów koło Wrocławia (Mohr 1962). Obecnie nazwa ta nie jest podana w spisie miejscowości PRL z r. 1968 i 1981, stanowisko to jednak leży w granicach Wrocławia koło Zgorzeliska w dzielnicy Psie Pole. Roślina żywicielska nie jest znana.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Marianów koło Wrocławia (Mohr 1962, Warchałowski 1978), Wrocław (Mohr 1962); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków i okolice (Kotula 1874, Łomnicki M.A. 1913, Warchałowski 1978); «Śląsk» (Heikertinger i Csiki 1940, Horion 1951, Mohr 1966)