Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Altica aenescens (Weise, 1888)
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek europejski, o niedostatecznie poznanym zasięgu występowania. Na północ dociera do Wysp Brytyjskich, Danii, południowych prowincji Szwecji i Finlandii oraz Karelii. W Polsce notowany tylko z sześciu krain. Występuje na torfowiskach. Żeruje i odbywa rozwój na brzozie omszonej — Betula pubescens Ehrh. i b. niskiej — B. humilis Schr., niekiedy spotykany także na brzozie brodawkowatej — B. verrucosa Ehrh.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Klembów i Sieraków koło Warszawy (Kuntze R. 1939b); Dolny Śląsk: Wrocław, Szczepanów, Niemcza, Pątnów Legnicki (Gerhardt 1910); Wzgórza Trzebnickie: koło Borowej (Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Świerklaniec, Panewnik (Chłodny 1978); Wyżyna Małopolska: Łódź, Tuszyn (Borowiec L.*); Góry Świętokrzyskie: torfowisko «Białe Ługi» (Borowiec L.*); Polska (Warchałowski 1978, Kuntze R. 1939b); «Śląsk» (Łomnicki M.A. 1913, Kuhnt 1912, Schilsky 1909)