Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Altica brevicollis Foudras, 1861
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek rozmieszczony w południowej i środkowej części Europy na północ docierający do Wysp Brytyjskich, Danii i południowej Szwecji. Tworzy dwa podgatunki, z których A. brevicollis coryletorum Král występuje w południowo-zachodniej części areału, podgatunek nominotypowy zasiedla pozostałą część areału. W Polsce, jakkolwiek nie znany jeszcze z wielu krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze. Podgatunek coryletorum Král, znany do tej pory ze Słowacji, z Moraw, Węgier, Bośni, Bułgarii i północnych Włoch oraz Polski. Stanowiska z Polski związane są z siedliskami kserotermicznymi. Żeruje na liściach leszczyny — Corylus avellana L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Stypa-Mirek 1963, Skwarra 1929, Riabinin 1961); Nizina Mazowiecka: Dąbrówka koło Warszawy (Tenenbaum 1931), Sękocin (Szujecki 1966b); Dolny Śląsk (Bartkowska 1975b, Warchałowski 1978, Warchałowski 1975, Gerhardt 1898, Gerhardt 1909, Gerhardt 1909e, Gerhardt 1910); Wzgórza Trzebnickie: Borowa Oleśnicka koło Wrocławia (Bartkowska 1975b); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kuntze R. 1939b, Łomnicki M.A. 1904, Mazurowa 1951); Wyżyna Małopolska: Grabowiec kolo Pińczowa (Král 1964, Borowiec 1984e), Polichno koło Pińczowa (Borowiec L.*); Wyżyna Lubelska: Wandzin koło Lubartowa (Riabinin 1965, Riabinin 1959, Riabinin 1958), okolice Lublina (Riabinin 1961); Beskid Zachodni: Włosań (Mazurowa 1951); Tatry: Świdnica (Tenenbaum 1931); Polska (Kuntze R. 1939b, Král 1964, Warchałowski 1978, Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1931, Schilsky 1909)