Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Altica britteni (Sharp, 1914)
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek obejmujący zasięgiem północną część Europy, w Szwecji sięgający za koło podbiegunowe; południowa granica zasięgu przebiega przez prowincje północne RFN. W Polsce niedawno odnaleziony na jednym stanowisku w Białowieży. Żyje na różnych gatunkach roślin związanych z torfowiskami, przede wszystkim na bażynie czarnej — Empetrum nigrum L., ale również na wrzoścu bagiennym — Erica tetralix L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: kraje bałtyckie (Heikertinger i Csiki 1940); Puszcza Białowieska: Białowieża (Borowiec 1988); «Prusy» (Noskiewicz 1950, Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Heikertinger i Csiki 1940)