Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Asiorestia cyanescens (Duftschmid, 1825)
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek obejmujący zasięgiem Alpy i Karpaty. W Polsce notowany z pięciu krainy południowych; pospolicie występuje w Tatrach w piętrze regla górnego, w innych górach jest wiele rzadszy. Żeruje na tojadach — Aconitum L., zwłaszcza na tojadzie dziobatym — A. variegatum L.; w Bieszczadach stwierdzony na tojadzie wiechowatym — A. paniculatum Lam.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.