Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Asiorestia cyanipennis (Kutschera, 1860)
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek obejmujący zasięgiem Alpy oraz południowe i wschodnie Karpaty od Żelaznej Bramy po południowe przedgórza Czarnohory. W Polsce z całą pewnością jeszcze nie stwierdzony, ale istnieje prawdopodobieństwo znalezienia tego chrząszcza w południowej części kraju, gdyż był notowany ze stosunkowo niedalekich stanowisk za naszą granicą. Według A. Warchałowskiego (1978) doniesienia o złowieniu go w Zamojszczyźnie polegają na pomyłce. Wzmianka ogólnikowa o występowaniu na Wyżynie Lubelskiej opierała się na wątpliwym doniesieniu o znalezieniu go w Ulowie (Tenenbaum 1913). Ogólnikowe informacje o zasiedleniu Sudetów, Karpat i Tatr odnoszą się do stanowisk poza naszą granicą. Roślina żywicielska nie jest znana.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Lubelska (Pax 1917); Roztocze: Ulów woj. Zamość (Tenenbaum 1913, Tenenbaum 1913); Tatry (Heikertinger 1950); «Karpaty» (Horion 1951, Heikertinger 1930, Pax 1918b, Palij 1960); «Sudety» (Pax 1918b)