Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Orchesia (Clinocrara) undulata Kraatz, 1853
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek rozprzestrzeniony prawie w całej Europie (nie znany z północnej części Skandynawii i Bałkanu południowego), notowany nadto z Algierii i Kaukazu. W Polsce chrząszcz wykazywany z nielicznych stanowisk w południowej części kraju, niedawno odkryty w Puszczy Białowieskiej. Zasiedla lasy liściaste i mieszane na terenach nizinnych i w niższych położeniach górskich. Cykl rozwojowy dwuletni. Larwy żerują w przerośniętym grzybnią drewnie pni, pieńków i martwych gałęzi drzew liściastych. W zależności od warunków klimatycznych przepoczwarczenie odbywa się w czerwcu - sierpniu. Postacie dojrzałe przezimowują.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Puszcza Białowieska: Białowieski Park Narodowy (Burakowski*); Dolny Śląsk: nadleśnictwo Rogalice (Capecki 1969); Górny Śląsk: Śląsk Górny (Kolbe W. 1927, Horion 1951, Horion 1956); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków - Las Wolski (Burakowski*); Roztocze: leśnictwo Kosobudzkie (Tenenbaum 1913); Beskid Zachodni (Reitter 1870, Letzner 1871, Kotula 1873, Nowicki M. 1873, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Wanka 1920, Horion 1956), Beskid Sądecki — Młodów i Dolina Wielkiej Roztoki koło Rytra, Beskid Śląski - Wielka Czantoria (Burakowski*); Beskid Wschodni: Prałkowce i Brylińce koło Przemyśla (Trella 1923), okolice Przemyśla (Trella 1939b), Bircza (Burakowski*); Bieszczady: Habkowce, Pszczeliny, Ustrzyki Górne, góry — Wielka Rawka, Hyrlata, Małe Jasło, Połonina Caryńska (Burakowski*); Tatry: Kuźnice (Burakowski*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1956); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1898); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Horion 1956); «Karpaty» (Schmidt-Göbel 1876); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «dolina Nysy Kłodzkiej» (Pax 1921)