Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Crepidodera aurea (Geoffroy in Fourcroy, 1785)
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek zasiedlający znaczną część zachodniej Palearktyki, w Europie występujący w środkowej i południowej części kontynentu, od strefy roślinności śródziemnomorskiej; notowany też z Anglii i Danii. W Polsce na ogół rzadko spotykany, znany z nielicznych stanowisk w 12 krainach. Żeruje głównie na topolach — Populus L. oraz na iwie — Salix caprea L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Wielkopolski Park Narodowy (Warchałowski 1978), Ostrzeszów (Borowiec L.*); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d); Dolny Śląsk: Łąki Sulistrowickie (Borowiec 1987), Żerkowice koło Opola, Stary Wołów, Wrocław-Księże Małe (Borowiec L.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Mazurowa 1951, Warchałowski 1978, Lgocki 1908, Łomnicki M.A. 1904); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy (Szujecki 1966b), Grzegorzowice (Borowiec L.*); Wyżyna Lubelska: Tarnogóra koło Izbicy (Borowiec L.*); Roztocze (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: Zarzecze koło Jarosławia (Łomnicki M.A. 1904); Sudety Zachodnie: Jugów w Górach Sowich (Borowiec L.*); Beskid Zachodni (Mazurowa 1951); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930d); Bieszczady: Pasmo Żuków (Borowiec 1984); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Schilsky 1909); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Warchałowski 1978, Kuhnt 1912, Schilsky 1909, Gerhardt 1910, Gerhardt 1909e, Gerhardt 1909)