Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anisoxya fuscula (Illiger, 1798)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek środkowoeuropejski, na północ docierający do Danii, południowych części Anglii i Szwecji, a na południe do Włoch północnych, Chorwacji i Gór Bihorskich w Rumunii. W Polsce znany z nielicznych stanowisk tylko w czterech krainach. Na podstawie rewizji zbiorów zostało stwierdzone (B. Burakowski*), że omawiany gatunek był wykazany omyłkowo z Pobrzeża Bałtyku (Lüllwitz 1916) na podstawie błędnie oznaczonych dwu okazów Scraptia fuscula Ph.W.J. Müll. oraz z Ojcowa (Tenenbaum 1923) na podstawie błędnie oznaczonego okazu Hallomenus binotatus (Quensel). Spotykany rzadko i sporadycznie z powodu skrytego sposobu życia. Znajdowany głównie w suchych gałęziach różnych drzew liściastych, zwłaszcza dębu, buka, topoli i wierzby. Chrząszcze z ukrycia wychodzą dopiero o zmroku.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie (Lentz 1866, Lentz 1879, Seidlitz 1898, Folwaczny 1959c); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Gerhardt 1906, Gerhardt 1910, Szulczewski 1922, Horion 1956), Głogów, Nowa Sól (Burakowski*); Dolny Śląsk: Śląsk Dolny (Gerhardt 1889c, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1903, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1931, Polentz 1932, Horion 1956); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1939b); «Pomorze» (Schilsky 1909); «Prusy» (Illiger 1798, Siebold 1847, Schilsky 1909, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Seidlitz 1898, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Csiki 1924)

Uwagi:
«Prusy»: — terra typica! dla Serropalpus fusculus ILL.