Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Epitrix pubescens (Koch, 1803)
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek obejmujący zasięgiem południową i środkową część Europy, na północ sięgający po Wyspy Brytyjskie, Danię, południowe prowincje Szwecji i Finlandii oraz Karelię, na wschód docierający do Azji Mniejszej, Kaukazu, Syberii Zachodniej oraz części Azji Środkowej. W Polsce chrząszcz na ogół rzadko spotykany, tylko ze Śląska był częściej wykazywany, poza tym znany z nielicznych rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju. Występuje na różnych gatunkach roślin z rodzaju psianka — Solanum L., na lulku czarnym — Hyoscyamus niger L. oraz pokrzyku wilczej jagodzie — Atropa belladonna L. Larwy żerują na korzonkach albo wewnątrz korzeni. Przepoczwarczenie odbywa się w glebie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: rezerwat Bielinek (Borowiec L.*); Pojezierze Mazurskie: Giżycko (Borowiec L.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Schumann 1907, Szulczewski 1912, Stypa-Mirek 1963, Osterloff 1884, Letzner 1871), Ruda Milicka (Borowiec L.*); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Gocławek, Rawa Mazowiecka (Osterloff 1884); Dolny Śląsk (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Warchałowski 1975, Bartkowska 1976, Letzner 1871, Schwarz i Letzner 1874, Letzner 1847i), Dąbrowa Niemodlińska (Borowiec L.*); Górny Śląsk (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Roger 1856, Reitter 1870, Kelch 1846, Letzner 1871); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Mazurowa 1951); Wyżyna Małopolska: Spała (Borowiec L.*); Wyżyna Lubelska: Puławy (Härdtl 1944); Roztocze (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: Księżpol (Tenenbaum 1931, Tenenbaum 1913); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930d); Polska (Kuntze R. 1936, Warchałowski 1978, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Illiger 1807, Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Hrabstwo Kłodzkie» (Gerhardt 1910, Gerhardt 1891c, Letzner 1871, Schilling 1847c)