Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Chaetocnema (Chaetocnema) arida Foudras, 1860
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Obszar zasiedlenia tego gatunku obejmuje głównie baseny Morza Śródziemnego i Czarnego oraz część środkowej Europy, na północ sięgający po Anglię, Belgię, środkowe prowincje niemieckie, Polskę, zachodnie Podole i dorzecze dolnego Dniepru. W Polsce chrząszcz rzadko spotykany, znany z nielicznych miejscowości w siedmiu krainach. Jako rośliny żywicielskie podawane są turzyce — Carex L. i sity — Juncus L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Kopaszewo woj. Leszno (Mackiewicz 1971b, Warchałowski 1978); Dolny Śląsk (Gerhardt 1892b, Gerhardt 1895c, Gerhardt 1899, Polentz 1944, Borowiec 1987, Gerhardt 1910, Gerhardt 1892), Góra Ślęża, Stary Wołów (Borowiec L.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Mazurowa 1951); Wyżyna Małopolska: Rogów koło Koluszek (Borowiec L.*); Wyżyna Lubelska: Puławy (Härdtl 1944, Warchałowski 1978), Tarnogóra koło Izbicy (Borowiec L.*); Roztocze: góra Nart i Smoryń (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: Kłaj (Rybiński 1903); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Horion 1951); «Śląsk» (Gerhardt 1891c, Seidlitz 1891, Kuhnt 1912, Schilsky 1888, Heikertinger 1951, Mohr 1966, Łomnicki M.A. 1913, Schilsky 1909, Weise J. 1888)

Uwagi:
«Śląsk»: — terra typica! dla Ch. arida var. aestiva J. Weise.