Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Chaetocnema (Chaetocnema) compressa (Letzner, 1847i)
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek zamieszkujący południową, środkową i wschodnią część Europy. W Polsce chrząszcz rzadko notowany, znany z nielicznych stanowisk w pięciu tylko krainach. Wzmianki o występowaniu tego gatunku na Podlasiu (Warchałowski 1978, Borowiec 1984b) należy odnieść do Puszczy Białowieskiej. Jako roślina żywicielska była podawana wiechlina łąkowa — Poa pratensis L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data: