Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Abdera (Abdera) biflexuosa (Curtis, 1829)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozsiedleniu, wykazywany z Anglii południowej, Danii, południowej i środkowej części Francji, Włoch północnych i Algierii, poza tym nie sprawdzone dane o rozmieszczeniu pochodzą z Brandenburgii i Śląska. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony. Notowany ogólnikowo pod koniec ubiegłego stulecia ze Śląska, ale dane te nie znalazły później potwierdzenia. W spisie chrząszczy śląskich (Gerhardt 1910) brak omawianego gatunku. Rozwój larwalny odbywa w martwych, przegrzybiałych gałęziach dębu porośniętych owocnikami grzyba roztoczowego, powłócznika dębowego — Corticium quercinum (Pers.) Cke.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 14 «Śląsk» Schilsky 1888, Seidlitz 1891