Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Chaetocnema (Tlanoma) tibialis (Illiger, 1807d)
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek obejmujący zasięgiem południową część zachodniej Palearktyki od wybrzeży Atlantyku po Azję Środkową. Granica północna zasięgu przebie­ga od zachodniej Francji przez prowincje południowe republik niemieckich, Nizinę Wielkopolską, Wyżynę Lubelską i Wołyń po dorzecze dolnej Wołgi. W Polsce znany z nielicznych stanowisk w sześciu tylko krainach. Wprawdzie był wykazany przez Sz. Tenenbauma (1918) z «Zamojskiego», ale według M Węgrzeckiego (1963) brak w zbiorze okazów dowodowych z tego obszaru. Dawne ogólnikowe wzmianki z Galicji, Polski i Karpat są oparte na danych z terenów leżących obecnie poza naszymi granicami. Występuje na różnych roślinach z rodziny komosowatych — Chenopodiaceae, najczęściej na łobodach — Atriplex L. i komosach — Chenopodium L. Larwy żyją w glebie i żerują na korzeniach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: koło Milicza (Warchałowski A.*); Nizina Mazowiecka: Łomna koło Warszawy (Warchałowski A.*); Dolny Śląsk: Świdnica (Warchałowski A.*); Wyżyna Małopolska: koło Łodzi (Warchałowski A.*); Góry Świętokrzyskie (Warchałowski A.*); Beskid Zachodni: Cieszyn (Węgrzecki 1963); Polska (Łomnicki M.A. 1913); Polska Południowa (Heikertinger 1951); «Karpaty» (Heikertinger 1951); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Wielkopolska» (Warchałowski 1978); «powiat zamojski i biłgorajski» (Tenenbaum 1918)