Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Abdera (Abdera) quadrifasciata (Curtis, 1829)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek zamieszkujący głównie południową i zachodnią część Europy oraz lokalnie Europę środkową. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony. Ogólnikowe wzmianki o występowaniu na Śląsku oparte były na wiadomości podanej przeszło sto lat temu o znalezisku na jednym stanowisku na Śląsku Dolnym. O występowaniu tego gatunku w byłych Prusach i na Śląsku wątpi A. Horion (1961). Występuje w przegrzybiałych gałęziach drzew liściastych, zwłaszcza buków i dębów, porośniętych owocnikami wrośniaka różnobarwnego — Trametes versicolor (L. ex Fr.) Pil.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Barszów woj. Legnica (Letzner 1883g); «Prusy» (Schilsky 1888, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy Wschodnie» (Czwalina 1885); «Śląsk» (Seidlitz 1891, Schilsky 1909, Gerhardt 1910c, Reitter 1911, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913)