Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dibolia schillingii (Letzner, 1847)
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek zamieszkujący w środkowej i południowo-wschodniej części Europy, w Azji Mniejszej i krajach kaukaskich. W Polsce znany z nielicznych stanowisk położonych głównie w południowej części kraju. Występuje na stanowiskach roślinności kserotermiczne, przeważnie na podłożu wapiennym lub gipsowym. Żeruje na szałwi łąkowej — Salvia pratensis L. i sz. omszonej — S. nemorosa L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie (Szymczakowski 1965, Zumpt 1931); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Warchałowski 1978, Kuntze R. 1936d, Węgrzecki 1963, Szymczakowski 1965, Kuntze i Noskiewicz 1938); Nizina Mazowiecka: Modlin (Węgrzecki 1963, Warchałowski 1978); Podlasie (Węgrzecki 1963, Warchałowski 1978, Szymczakowski 1965); Dolny Śląsk (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Letzner 1847, Letzner 1871, Letzner 1877, Leder 1872); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ojców (Szymczakowski 1960), okolice Krakowa (Dieckmann 1966c, Mohr 1981); Wyżyna Małopolska (Osterloff 1884, Szymczakowski 1960, Szymczakowski 1965, Szymczakowski 1972, Węgrzecki 1963, Borowiec 1984e); Góry Świętokrzyskie: Grzegorzowice (Borowiec L.*); Wyżyna Lubelska (Wańkowicz 1878, Węgrzecki 1963, Szymczakowski 1965, Mohr 1981, Borowiec 1984e), Tarnogóra koło Izbicy (Borowiec L.*); Roztocze: Kąty koło Szczebrzeszyna (Borowiec L.*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1938b, Trella 1930d, Kuntze R. 1936d, Mohr 1981, Kuntze i Noskiewicz 1938), Przemyśl-Winna Góra, Łuczyce koło Przemyśla (Borowiec L.*); Polska (Kuntze R. 1931c, Heikertinger i Csiki 1940, Łomnicki M.A. 1913); «Pomorze» (Horion 1951, Mohr 1966, Heikertinger i Csiki 1940); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Horion 1951, Mohr 1966, Franz 1936, Bach 1859, Seidlitz 1891, Schilsky 1888); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)

Uwagi:
Dolny Śląsk: między Wrocławiem i Niemczą — locus typicus! dla Haltica Schillingii Letzn.