Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dibolia schillingii (Letzner, 1847)
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek zamieszkujący w środkowej i południowo-wschodniej części Europy, w Azji Mniejszej i krajach kaukaskich. W Polsce znany z nielicznych stanowisk położonych głównie w południowej części kraju. Występuje na stanowiskach roślinności kserotermiczne, przeważnie na podłożu wapiennym lub gipsowym. Żeruje na szałwi łąkowej — Salvia pratensis L. i sz. omszonej — S. nemorosa L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 17 Pojezierze Pomorskie Szymczakowski 1965, Zumpt 1931
KFP 17 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Warchałowski 1978, Kuntze R. 1936d, Węgrzecki 1963, Szymczakowski 1965, Kuntze i Noskiewicz 1938
KFP 17 Nizina Mazowiecka Modlin Węgrzecki 1963, Warchałowski 1978
KFP 17 Podlasie Węgrzecki 1963, Warchałowski 1978, Szymczakowski 1965
KFP 17 Dolny Śląsk Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Letzner 1847, Letzner 1871, Letzner 1877, Leder 1872
KFP 17 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Ojców Szymczakowski 1960
KFP 17 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska okolice Krakowa Dieckmann 1966c, Mohr 1981
KFP 17 Wyżyna Małopolska Osterloff 1884, Szymczakowski 1960, Szymczakowski 1965, Szymczakowski 1972, Węgrzecki 1963, Borowiec 1984e
KFP 17 Góry Świętokrzyskie Grzegorzowice Borowiec L.*
KFP 17 Wyżyna Lubelska Wańkowicz 1878, Węgrzecki 1963, Szymczakowski 1965, Mohr 1981, Borowiec 1984e
KFP 17 Wyżyna Lubelska Tarnogóra koło Izbicy Borowiec L.*
KFP 17 Roztocze Kąty koło Szczebrzeszyna Borowiec L.*
KFP 17 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1938b, Trella 1930d, Kuntze R. 1936d, Mohr 1981, Kuntze i Noskiewicz 1938
KFP 17 Beskid Wschodni Przemyśl-Winna Góra, Łuczyce koło Przemyśla Borowiec L.*
KFP 17 Polska Kuntze R. 1931c, Heikertinger i Csiki 1940, Łomnicki M.A. 1913
KFP 17 «Pomorze» Horion 1951, Mohr 1966, Heikertinger i Csiki 1940
KFP 17 «Śląsk» Kuhnt 1912, Horion 1951, Mohr 1966, Franz 1936, Bach 1859, Seidlitz 1891, Schilsky 1888
KFP 17 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884

Uwagi:
Dolny Śląsk: między Wrocławiem i Niemczą — locus typicus! dla Haltica Schillingii Letzn.