Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Psylliodes cupreata (Duftschmid, 1825)
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek notowany ze środkowej Europy, ale granice jego rozmieszczenia nie są jeszcze wyjaśnione; znany jest z Francji, RFN, Szumawy, Niziny Węgierskiej i Dniepropietrowska, wykazany poza tym z Mongolii. W Polsce chrząszcz rzadko spotykany, znany z nielicznych, przeważnie pojedynczych stanowisk w ośmiu krainach. Żeruje na różnych gatunkach z rodziny krzyżowych — Cruciferae.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Uzarzewo woj. Poznań (Stypa-Mirek 1963); Dolny Śląsk: Wrocław (Gerhardt 1910, Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1891c); Górny Śląsk: Koźle (Gerhardt 1891c, Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Mazurowa 1951, Rybiński 1897, Lgocki 1908); Wyżyna Lubelska: Puławy (Härdtl 1944), Tarnogóra koło Izbicy (Borowiec L.*); Roztocze (Tenenbaum 1913); Beskid Zachodni: Ustroń (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Pobrzeża Bałtyku: Gdańsk (Czwalina 1888); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Schilsky 1909); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Horion 1951, Warchałowski 1978, Letzner 1870e); «Hrabstwo Kłodzkie» (Leder 1872, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Letzner 1871)