Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dircaea quadriguttata (Paykull, 1798)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek obejmujący zasięgiem głównie Szwecję południową, Finlandię, Karelię i północno - wschodnią część Europy; najdalej na wschód wysuniętymi stanowiskami są Jarosławl i Riazań (RFSRR), a na południu izolowane stanowiska występują w Słowacji. Wszędzie występuje lokalnie, rzadko poławiany. W Polsce chrząszcz ten należy do wielkich rzadkości, znany tylko z pojedynczych stanowisk w trzech krainach. Rozwój larwalny odbywa na miejscach nasłonecznionych w martwym, przegrzybiałym, miękkim drewnie w grubych pniach i pieńkach drzew liściastych, zwłaszcza brzóz.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Ostróda (Lentz 1879, Horion 1956); Puszcza Białowieska: Białowieski Park Narodowy (Burakowski*); Roztocze: Podlesie woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Illiger 1798, Siebold 1847, Zebe G. 1853, Lentz 1857, Bach 1859, Gutfleisch 1859, Schilsky 1888, Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1898, Reitter 1911, Kaszab 1969)