Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Psylliodes luteola (Müller, 1776)
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek rozmieszczony w środkowej i południowej części Europy, północno-zachodniej Afryce, Azji Mniejszej i na Kaukazie. W Polsce występuje od Bałtyku aż po Tatry, ale na ogół rzadko spotykany i nie notowany jeszcze z wielu krain. Jako rośliny żywicielskie piśmiennictwo podaje różne gatunki psianek — Solanum L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Hel, Gdańsk-Westerplatte (Węgrzecki 1963), okolice Gdańska (Warchałowski 1978); Pojezierze Pomorskie: Wejherowo (Lentz 1879); Nizina Mazowiecka: Modlin (Osterloff 1884, Węgrzecki 1963), Reguły koło Warszawy (Obarski 1960b); Dolny Śląsk (Letzner 1870e, Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Wyżyna Małopolska: Busko-Zdrój (Węgrzecki 1963), Klonów koło Miechowa (Borowiec L.*); Sudety Zachodnie: Wleń (Gerhardt 1891c), Kowary (Gerhardt 1910, Gerhardt 1900); Beskid Zachodni: Cieszyn (Wanka 1927); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Węgrzecki 1963, Trella 1930d); Tatry (Kuntze R. 1923, Węgrzecki 1963, Rybiński 1903); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Warchałowski 1978); «Prusy» (Schilsky 1888, Schilsky 1909); «Prusy Zachodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Węgrzecki 1963, Kuhnt 1912)