Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Psylliodes napi (Fabricius, 1792b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek zamieszkujący prawie całą Europę, północno-zachodnią Afrykę, Azję Mniejszą i Kaukaz. W Europie na północ docierający do północnej Norwegii, środkowych prowincji Szwecji i Finlandii, Karelii, Wołogdy i Kazania. W Polsce, aczkolwiek nie jest jeszcze znany z wielu krain, występuje zapewne na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Żeruje na różnych gatunkach roślin z rodziny krzyżowych — Cruciferae, zwłaszcza na czosnaczku lekarskim — Alliaria officinalis Andrz.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Bartoszyński 1937, Lentz 1879, Lüllwitz 1916, Hedicke 1918); Pojezierze Mazurskie: woj. olsztyńskie (Żurańska 1960); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Szulczewski 1922, Stypa-Mirek 1963, Schumann 1907, Schmidt H. 1909b), Ruda Milicka (Borowiec L*); Nizina Mazowiecka (Tenenbaum 1931, Osterloff 1884, Tenenbaum 1938); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1879, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Warchałowski 1975), Wrocław, Wzgórza Strzelińskie (Borowiec L.*); Wzgórza Trzebnickie: Taczów Wielki (Dittrich i Schmidt 1911); Górny Śląsk: Obora (Kelch 1846, Roger 1856), Racibórz (Roger 1856); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Mazurowa 1951); Wyżyna Małopolska: Tuszyn, Chabielice, Podklasztorze koło Sulejowa (Borowiec L.*); Sudety Wschodnie: Śnieżnik Kłodzki (Weise J. 1883b); Beskid Zachodni: Ustroń (Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kelch 1846); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1936, Trella 1930d); Pieniny: Krościenko (Borowiec L.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Warchałowski 1978, Heikertinger i Csiki 1940); «Prusy» (Dommer 1850); «Śląsk» (Tenenbaum 1931, Heikertinger i Csiki 1940, Horion 1951, Weigel 1806, Letzner 1847, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913); «Karpaty» (Heikertinger i Csiki 1940); «Sudety» (Heikertinger 1912b); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)

Uwagi:
Sudety Wschodnie: – locus typicus! dla P. napi var. flavicornis J. Weise, Góry Kłodzkie