Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Psylliodes thlaspis Foudras, 1860
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek zamieszkujący południową i środkową część Europy. W Polsce chrząszcz należy do wielkich rzadkości, notowany jest tylko z trzech krain, przy czym z dwu na podstawie jednorazowych wzmianek sprzed przeszło stu lat, dlatego też wymagają one potwierdzenia nowymi materiałami. Błędna wzmianka o występowaniu w okolicy Raciborza (Warchałowski 1978) odnosi się do terenu leżącego po stronie morawskiej. Ogólnikowo wykazany ze Śląska na podstawie danych odnoszących się do terenu leżącego poza naszą granicą. Spotykany na pieprzycy gruzowej — Lepidium ruderale L. i p. polnej — L. campestris (L.) R. Br.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Rogaczewo woj. Poznań (Górny 1968), okolice Poznania (Warchałowski 1978); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Krzemionki koło Krakowa (Łomnicki M.A. 1886); Beskid Zachodni: Mogilany koło Krakowa (Łomnicki M.A. 1886); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)