Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phloiotrya rufipes (Gyllenhal, 1810)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek rozprzestrzeniony od południowych części Anglii i Fennoskandii przez całą Europę środkową aż do Francji wschodniej, Włoch północnych, Bośni, Chorwacji i Siedmiogrodu. W Polsce chrząszcz bardzo rzadko spotykany, notowany dotychczas tylko z trzech krain. Omyłkowo wykazany z Zakopanego (Tenenbaum 1931) na podstawie błędnie oznaczonego okazu Anaspis (A.) frontalis (L.) (B. Burakowski*). Postacie dojrzałe są bardzo rzadko spotykane. W badaniach własnych, w latach 1958-1968, znaleziono tylko dwa okazy w postaci imaginalnej, natomiast udało się wyhodować przeszło 30 osobników z larw i poczwarek znalezionych na 7 stanowiskach (B. Burakowski*). Rozwój larwalny prawdopodobnie jednoroczny. Larwy żerują w martwym, przegrzybiałym, częściowo zmurszałym drewnie pni i gałęzi, pokrytych na zewnątrz żółtobrunatnymi strzępkami grzybni. Spotykany głównie na leszczynie, znajdowano jednak larwy także w bukach, dębach, grabach, olchach i wierzbach. Larwy drążą chodniki wewnątrz drewna, lecz komorę poczwarkową budują blisko jego powierzchni. Przepoczwarczenie następuje w pierwszej połowie czerwca, a chrząszcze ukazują się na zewnątrz w czerwcu i lipcu. W ciągu dnia prowadzą ukryty sposób życia w różnych zakamarkach drzewa, opuszczając swe kryjówki dopiero wieczorem i nocą.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Przemków (Gerhardt 1910, Polentz 1937); Nizina Mazowiecka: Warszawa - Bielany (Burakowski*); Puszcza Białowieska: Białowieski Park Narodowy (Burakowski*); Dolny Śląsk: nadleśnictwo Henryków — rezerwat Bugaj (Burakowski*); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Roger 1856, Bach 1859, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Seidlitz 1898), Murcki koło Katowic (Polentz 1937); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923, Trella 1939b); Bieszczady: Nowy Łupków koło Komańczy, Ustrzyki Górne, dolina Wołosatego i Wołosatki (Burakowski*); Pieniny: przełęcz Sosnów między Czertezikiem a Sokolicą (Burakowski*); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Horion 1951); «Karpaty» (Schmidt-Göbel 1876, Horion 1956); «Karpaty Wschodnie» (Łomnicki M.A. 1913)