Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phloiotrya subtilis (Reitter, 1897c)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek o słabo poznanym rozsiedleniu. Poza Polską wykazywany dotychczas z Moraw, Karyntii i Bośni. W Polsce należy do rzadkości, notowany tylko z dwu stanowisk na podstawie znalezisk sprzed przeszło 70 lat w Cieszynie i pod koniec ubiegłego stulecia w Przemyślu. Wymagania ekologiczne nie są znane, ale należy przypuszczać, że rozwój larwalny odbywa w przegrzybiałym drewnie drzew liściastych, podobnie jak Ph. rufipes (Gyll.).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data: