Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Zilora ferruginea (Paykull, 1798)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek o słabo poznanym rozmieszczeniu, notowany dotychczas głównie z Finlandii, Szwecji oraz z nielicznych stanowisk w Norwegii, Karelii oraz północnego obszaru europejskiej części ZSRR, w Fennoskandii sięgający daleko poza koło podbiegunowe, ale wszędzie bardzo rzadko znajdowany. Postacie dojrzałe omawianego gatunku są bardzo podobne do Z. sericea (Sturm), od którego mają się różnić brakiem rynienki za brzegiem tylnym oczu. Nie stwierdzono różnic morfologicznych u larw obu gatunków. Również wymagania środowiskowe są podobne. Możliwe, że oba te taksony stanowią rasy geograficzne jednego gatunku. W Polsce notowany tylko z dwu krain.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Roztocze: leśnictwo Kosobudy (Tenenbaum 1913, Tenenbaum 1923); Bieszczady: góra Rożki (Burakowski 1971)