Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Melandrya barbata (Fabricius, 1792)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek rozprzestrzeniony głównie w środkowej części Europy, na północ docierający do Anglii, Danii, południowych prowincji Szwecji, Finlandii oraz Karelii, a na południe do Włoch północnych i Bośni. W Polsce znany z nielicznych stanowisk tylko w południowej części kraju. Zasiedla głównie podgórskie i górskie lasy. Rozwój larwalny odbywa w pniach i gałęziach martwych drzew liściastych, zwłaszcza buków, olch, lip, brzóz i jesionów. Postacie dojrzałe poławiano od maja do lipca, odbywają one loty w godzinach wieczornych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Śląsk Dolny (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Pietsch 1898b, Horion 1956); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Gerhardt 1890b); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Letzner 1871, Gerhardt 1890b); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Kolbe W. 1927, Horion 1956); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Gerhardt 1890b); Beskid Zachodni (Letzner 1871, Letzner 1890b, Letzner 1899, Letzner 1910); Beskid Wschodni: góra Turnica koło Przemyśla (Trella 1923, Trella 1938), okolice Przemyśla (Trella 1939b); Bieszczady: zbocze Bukowego Berda (Burakowski*); Tatry (Miller 1859b, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Reitter 1870b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1956); «Prusy» (Illiger 1798, Sturm 1807, Siebold 1847, Zebe G. 1853, Lentz 1857, Lentz 1879, Bach 1859, Seidlitz 1875, Horion 1951, Horion 1956); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1884); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871)