Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Epuraea (Epuraea) distincta (Grimmer, 1841)
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek występujący w środkowej i wschodniej Europie, notowany ponadto z Anglii, Włoch i Syberii. W Polsce należy do wielkich rzadkości, znany tylko z dwu krain wschodnich. Postacie dojrzałe łowiono głównie w kwietniu i maju, na hubach porastających stare wierzby, w soku wyciekającym z brzóz oraz w chodnikach larwalnych trociniarki czerwicy — Cossus cossus L. żerującej w dębie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska - Szeroki Bór (Nunberg i Pawłowski 1974, Nunberg 1976, Nunberg 1976c); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930, Trella 1930d, Nunberg 1976); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1960); «Karpaty» (Horion 1960); «Galicja» (Jakobson 1915)

Uwagi:
Beskid Wschodni: terra typica! dla: E. distincta ab. 4-notata TRELLA