Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phryganophilus auritus Motschulsky, 1845
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek o ograniczonym rozsiedleniu do wschodniej części Europy środkowej, notowany również z Syberii. Zaliczany do reliktów lasów pierwotnych i do rzadkości faunistycznych. Z Polski notowany tylko z dwu krain południowych, w Puszczy Białowieskiej stwierdzony w latach 1966 – 1975 na kilku stanowiskach, a w 1981 r. złowiony w woj. legnickim. Larwy żerują w martwym, wilgotnym, przegrzybiałym drewnie gałęzi, również leżących na ziemi w miejscach zacienionych. Jako materiał żywicielski podawano drewno buka, grabu i dębu. Należy również podać, że w zbiorach Zakładu Zoologii Systematycznej i Doświadczalnej w Krakowie znajduje się jeden okaz, który według notatek S. Stobieckiego był złowiony 21 VII 1902 r. na liściu maliny przed samymi Wietrznymi Dziurami. Notatka ta zasługuje na uwagę, gdyż było to pierwsze znalezisko omawianego gatunku w naszym kraju.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Puszcza Białowieska: Oddział 502, Białowieski Park Narodowy (Burakowski*); Dolny Śląsk: Jaroszówka woj. Legnica (Borowiec *); Górny Śląsk: Brzezinka (Dorn 1936, Nowotny 1936d, Polentz 1936e, Polentz 1937e, Horion 1956, Kaszab 1969); Beskid Zachodni: Beskid Sądecki — Wietrzne Dziury na stoku Przehyby (Stobiecki*); Beskid Wschodni (Trella 1923, Trella 1939b, Roubal 1934, Dorn 1936, Horion 1956); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Kaszab 1969); «Prusy» (Schilsky 1888, Schilsky 1909, Horion 1951, Kaszab 1969); «Prusy Wschodnie» (Kraatz 1875d, Seidlitz 1891, Reitter 1911, Kuhnt 1912, Csiki 1924); «Śląsk» (Horion 1951)