Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phryganophilus ruficollis (Fabricius, 1798)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek euro-syberyjski, na wschód sięgający daleko poza Zabajkale; w Europie występujący w środkowej części kontynentu, na południe docierając do Chorwacji, Banatu i Siedmiogrodu, a na północ do południowych prowincji Szwecji, Finlandii i Karelii. Wszędzie rzadko spotykany. W Polsce chrząszcz należy do wielkich rzadkości, notowany tylko z jednego stanowiska na podstawie znaleziska sprzed przeszło stu lat. Poza tym w zbiorze S. Stobieckiego (Zakład Zoologii Systematycznej i Doświadczalnej w Krakowie) znajduje się jeden okaz znaleziony przez S. Tolla w maju 1939 r. na Równicy koło Ustronia. Zasiedla pierwotne lasy liściaste. Cykl rozwojowy dwu- lub trzyletni. Larwy żerują w zmurszałym, przegrzybiałym drewnie drzew liściastych, zwłaszcza buków i dębów. Chrząszcze ukazują się w drugiej połowie maja i przeżywają do lipca.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Beskid Zachodni: Romanka (Kotula 1873, Nowicki M. 1873, Reitter 1911), Równica koło Ustronia (Burakowski*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1956); «Śląsk» (Seidlitz 1891, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1884); «Beskidy» (Horion 1951)