Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anaspis (Anaspis) arctica Zetterstedt, 1828
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek europejski o borealno-górskim charakterze występowania, wykazywany z całej Fennoskandii, Karelii, obszaru północnego europejskiej części ZSRR oraz z Sudetów, Beskidów, Tatr i Karpat. W Polsce pewne stanowiska leżą w południowych, górzystych obszarach, dane o występowaniu na terenie nizinnym, w Dębnie koło Wołowa budzą wątpliwości. Zasiedla tereny górzyste docierając do strefy hal ponad górną granicą lasu. Bionomia tego gatunku poznana jest słabo. W Szwecji młode chrząszcze znajdowano na początku lipca w komorach poczwarkowych zbudowanych przez larwy w zmurszałej brzozie; na Słowacji chrząszcze poławiano na kwiatach krwawnika pospolitego — Achillea millefolium L. i jarzębiny — Sorbus aucuparia L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Dębno koło Wołowa (Scholz R. 1935); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Letzner 1877b, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Pax 1921); Sudety Wschodnie: koło Kłodzka (Ermisch 1956); Beskid Wschodni: Kiczera (Trella 1930); Pieniny: Trzy Korony (Tenenbaum 1931); Tatry: Dolina Roztoki (Tenenbaum 1929, Tenenbaum 1931, Ermisch 1956); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Pic 1928); «Śląsk» (Gerhardt 1877b, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Seidlitz 1891, Reitter 1911, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Csiki 1915, Mader 1928); «Karpaty» (Ermisch 1956, Ermisch 1969b, Horion 1971); «Sudety» (Reitter 1911, Horion 1971); «Beskidy» (Ermisch 1956, Ermisch 1969b, Horion 1971)