Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anaspis (Anaspis) bohemica Schilsky, 1899
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek znany z Fennoskandii, Karelii, Danii, Holandii, Bawarii, Lasu Czeskiego i okolic Wiednia. W Polsce z całą pewnością jeszcze nie stwierdzony. Ogólna wzmianka, bez bliższych danych, o występowaniu w Polsce Zachodniej wymaga potwierdzenia udokumentowanymi materiałami. Wymagania ekologiczne i bionomia nie są znane.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 14 Polska Zachodnia Horion 1971