Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anaspis (Anaspis) humeralis (Fabricius, 1775)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek rozprzestrzeniony w Europie południowej, zachodniej i środkowej, notowany również z Algierii. W Polsce należy do wielkich rzadkości. Znany tylko z jednego stanowiska. Omyłkowo wykazany poza tym z okolicy Koszarawy w Beskidzie Zachodnim (Wachtl 1870) na podstawie źle oznaczonego okazu (M. Nowicki 1873). Wymagania ekologiczne i bionomia nie są poznane. Chrząszcza tego F. Osterloff znalazł na kwitnącym szakłaku pospolitym — Rhamnus cathartica L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Warszawa-Gocławek (Osterloff 1885, Łomnicki M.A. 1913)